Speakers

Planary Session Speakers


 • Shripad Tuljapurkar
 • Richard Jackson
 • Guy Coughlan
 • Dylan Tyson
 • Ronald Klein
 • Wonshik Kim
 • Dr. Donghyun Park
 • Jennifer Wang
 • Amy Kessler
 • R. Dale Hall
 • Douglas Anderson
 • Chao-Ting Lin
 • Cheng-Wei Chang
 • James Liu
 • Tetsushi Yamaguchi
 • Yu-Fang Tseng
 • Sharon Chao
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

More informationParallel Speakers


 • Ugofilippo BASELLINI
 • Andrew CAIRNS
 • Chih-Kai Chang
 • CUIXIA CHEN
 • Fen-Ying Chen
 • Liang Chen
 • Jin Gao
 • Katja Hanewald
 • Petar JEVTIC
 • Malene Kallestrup-Lamb
 • Søren Kjærgaard
 • Han Li
 • Atsuyuki Kogure
 • Hong LI
 • Johnny Li
 • Pintao Lyu
 • Richard Marshall
 • David McCarthy
 • Marius Pascariu
 • Radoslaw_Pietrzyk
 • Pawel Rokita
 • Johannes Schupp
 • Han Lin Shang
 • Tianxiang Shi
 • David Smith
 • Karen C. Su
 • Jason Chenghsien Tsai
 • Hsin-Chung Wang
 • Jennifer Wang
 • Anthony Webb
 • Mengyi Xu
 • Ching-Syang Jack Yue
 • Jingong Zhang
 • Kenneth Q. Zhou
 • Nan Zhu
 • WANG Po Lin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

More information